Zobacz ¦l±sk!
Zobacz ¦l±sk!
 Zobacz ¦l±sk! > "Mój..." > GRAN ZE SZTYRMA
Napisz o ¦l±sku!
Nie ważne czy mieszkasz w ¦l±sku od urodzenia, czy życie przywiodło Cię tu niedawno, albo przeniosło st±d w inne, nawet bardzo odległe strony! Nie ważne jest czy Twoja rodzina jest rdzennie ¶l±ska lub spoza ¦l±ska! Nie ważne jest Twoje wyznanie, ani narodowo¶ć, ani wiek, ani czy masz jak±kolwiek wiedzę o historii ¦l±ska! Je¶li tylko mieszkasz tutaj, albo jaka¶ cz±stka Ciebie uznaje to miejsce za swoje, podziel się swoj± histori±!!! Napisz o swoim mie¶cie lub dzielnicy, o swoim dzieciństwie i dorosło¶ci w ¦l±sku!   więcej

Projekt Zobacz ¦l±sk!
¦l±skie miasta opisuj± serwisy (więcej):
 • Portal.Katowice.pl (Katowice)
 • Myslowicki portal (Mysłowice)
 • Piekary.sti.net.pl (Piekary)
 • zamek-pszczyna.pl (Pszczyna)
 • Rybnicki portal (Rybnik)
 • gliwiczanie.pl (Gliwice)

 • Gran ze sztyrma
  Francek Chwila

  We wtorek Nyszka juz zaczynala byc nerwowo. Zas we czwortek przidom te chopy i cos jim trza bydzie zrobic do jedzynio i do picio. Nyszka zawsze sie starala - coby jom niy lobgodali, ze za malo narychtowala. Dyc fto wiy jak to u inkszych w doma jest. Józek tyz sie nerwowol, ale bez to ze lon Nyszce co sztyry tydnie to samo godol: ze mo nakroc ino trocha wusztu i logórków i to jim przeca na cale popoledniu styknie. W szranku miol tyz jeszcze schowane dwie halby. Styknie na tyn i moze jeszcze na nastympny czwortek.

  Piyrszy prziszel Janas - kamrat Józka z roboty. Razym przed pyndzyjom robili na grubie za maszynioków. Za nim Hanek i August. Lokrongly stól byl juz narychtowany. Nowo tajla kort lezala na pojszczodku. Halba, sztyry kieluszki i talyrze z wusztym i logórkami na malym szranczku kole stola. Nyszka sie tyz prziwitala i pedziala, ze kole siódmyj zrobi jim cos na cieplo. Chopy padaly, ze niy trza bo jak se we sztyrech ta halba wypijom to jim juz cieplo bydzie.


  Siedli na stolkach. Janas, Józek i Hanek wyciongnyli drobne i rosciepali je na stole, kozdy po swojij lewyj stronie. August piniyndzy niy wyciongnol. Józek rosciepol karty i kozdy wyciongnol jedna. Janas nojna krojc, August olber szel, Hanek zibna szel a Józek króla herc. Wypadlo na Józka ze piyrszy dowo. Józek potajlowol, dol Hankowi - co siedziol z prawyj strony - przelozyc i rozdol kozdymu po piync kort. Potym dwie na musek i zas kozdymu po piync. Kozdy sie loglondol karty, uklodol dupki na jedna strona, farby na drugo i myslol co by z tych kort móg tyz wyrajcowac.

  Józek gibko wejrzol do muska a potym lodkryncil halba i nalol po piyrszym do kieluszków - na dobry poczontek.
  August byl na przodku tóz Janas co siedziol na przeciwko Józka zaczon: Zibcyjn - i czekol co bydzie dalij
  Hanek pedziol achcyjn
  August: mom.
  Cwancich - ja.
  Cwajoncwancich - tyz.
  Grej.

  Józek dol Augustowi musek. August wejrzol i loczy mu sie zaswiycily. Wsadzil te dwie karty w srodek swojich a inksze dwie driknyl i polozyl na stole kole siebie.
  Gran - padol.
  Som se bijesz - lodpedziol mu Janas.
  Tóz August wyloz - cyjnom krojc. Hanek i Janas sciepli po dwie krojcowe bibzy. Dalij asym krojc. Hanek i Janas zas sciepli. Piyrszy achta grin, drugi olbra krojc. Janas juz wiedziol - August jest ze sztyrma. Potym poszel as szel. Hanek miol blankówa tóz sie zas Augustowi gymba zasmiola. Sznajder byl juz pewny a jak sie udo to Janas z Hankym szticha niy dostanom i lostanom szwarc. Pociongnol dalij dupkami z wiyrchu bo przeca Janas i Hanek juz wiedzieli ze jest ze sztyrma i niy bylo co sie dekowac. Potym jeszcze dwa razy po krojcach. Kozdymu lostala jedna karta. Janas widziol, ze Hanek sciepol trocha szelów a potym sciepowol griny. Som miol przed lostatnim sztichym króla szel i asa herc. Na krojcowo nojna Augusta sciepol asa herc. Teroz sie lodezwol:
  - no August dowej sam tego szela.
  August richtik miol na koncu nojna szel bez co Janas mog lostatni sztich królym wzionsc. Niy bylo co liczyc kort. Janas z Hankym mieli ino jedyn sztich bez co lostali sznajder. Gran mit fiyr szpil fynf sznajder zeks. Po dwa szterdziesci (bo grali dwugroszowego). Kozdy musiol dac Augustowi po dwa szterdziesci - Józek chocioz ino dowol karty tyz. Augustowi zas sie udalo bo nigdy na poczontku piniyndzy niy wyciongol i przewaznie piyrszo gra wygrywol.
  - A co tam lezalo - spytol sie Hanek.
  - Nic do ciebie - lodpedziol mu August - dupek krojc i malo hercka.

  Po dwóch rundach Hanek dol Janasowi kontra na grina. Janas wygrol a Józek niy zapomniol zas poloc, bo przeca na kontra trza bylo po jednym poloc. Lod czasu do czasu ftos komus dowol kontra ale ta jedna halba musiala styknonc.
  Za kozdym razym jak Janas miol przeklodac namowiali go inksi coby przinajmnij roz klupnyl. Janas nic niy godol ino prawom rynkom wzion do gosci pora kort, polozyl je z lewyj strony w reszta polozyl na nich. Janas jeszcze nigdy w zyciu przi przeklodaniu niy klupnyl. Miol swoje zasady przi szkacie.

  Kole pól dziesiontyj - prawie August dowol karty - Józek pedziol: to co chopy lod krojcdupka runda. Krojcdupka dostol Hanek bez to musieli grac jeszcze szesc szpilów. Resztka halby rozloli przi lostatnij grze. Przed dziesiontom policzyli piniondze, podziynkowali Nyszce za jedzynie, Józkowi za halba i rozeszli sie do dom.
  - Do nastympnego czwortku u mie - pedziol August.
  Józek posprzontol ze stola a Nyszka sie spytala: i fto wygrol?
  - Dzisiej my Hanka lograli, jo wygrol dwanoscie zlotych.
  - To mu ale Hilda do - padala Nyszka.

  Take czwortki mieli my co sztyry tydnie w doma.

  Francek Chwila
  ¦l±skiemiastawZ¦! >dolno¶l.:Bystrzyca|Kłodzko|Wrocław|Z±bkowice >górno¶l.:Bytom Bielsko-Biała | Cieszyn | Chorzów | Czeski Cieszyn | Gliwice | Jastrzębie-Zdrój | Karwina Katowice | Mikołów | Mysłowice| Opawa | Opole | Ostrawa | Piekary | Pszczyna | Racibórz Ruda | Rybnik| Siemianowice | ¦więtochłowice | Tarnowskie Góry | Tychy | Wodzisław Zabrze | Żoory  >wsie: Lasowice
  Lotnisko Katowice-Muchowiec

  Polecamy
 • Pszczyna, zamek
 • ¦l±ski humor
 • Mysłowicki Portal
 • Katowice
 • ¦l±sk Wrocław
 • Autostrada A4
 • Tramwaje ¦l±skie
 • Trafiamy Celniej


 • Informator regionalny województwa ¶l±skiego

  © Copyright by Zobacz ¦l±sk 05-08
  O serwisie | Regulamin | Współpraca | Kontakt                           Reklama | Strony WWW | Poligrafia