Poznaj ¦l±sk!
Poznaj ¦l±sk!
 Poznaj ¦l±sk! > WSPÓŁPRACA
Projekt Poznaj ¦l±sk!
I Ty (Twój serwis) pomóż w tworzeniu ¶l±skiego serwisu tekstowego... więcej

Współpraca z Poznaj ¦l±sk!

Serwis Poznaj ¦l±sk! (Grupa Zobacz ¦l±sk!) chętnie nawi±że współpracę z indywidualnymi osobami publikuj±cymi lub chc±cymi publikować materiały dotycz±ce ¦l±ska oraz z twórcami/-czyniami serwisów internetowych po¶więconych ¦l±skowi, ¶l±skim miejscowo¶ciom oraz życiu i twórczo¶ci na ¦l±sku. Serwisy internetowe z tak± zawarto¶ci± mog± liczyć na stał± współpracę z Zobacz ¦l±sk!

Współpraca z serwisami internetowymi może mieć charakter wzajemnych korzy¶ci, które s± zwi±zane ze zwiększeniem atrakcyjno¶ci materiałów serwisów podejmuj±cych współpracę oraz zwiększenie ich ogl±dalno¶ci. Chcemy również, by uczestnictwo w projekcie Poznaj ¦l±sk! było dla serwisów WWW nobilituj±ce i pozytywnie dostrzegane przez internautów.
Polecamy
   Rzóndzymy po ¶lónsku! :)
O serwisie  |  Regulamin  |  Reklama  |  Kontakt  |  © Copyright by Z¦ 05-19, stosujemy Cookies         do góry