Poznaj ¦l±sk!
Poznaj ¦l±sk!
 Poznaj ¦l±sk! > KRÓLESTWO HOCHBERGÓW
¦l±skie "kwiatki" w prasie

PRZEGLˇD "GAZ. WYBORCZEJ"
 • Stolica Państwa ¦l±skiego
 • Jak gliwiczanka uwolniła...
 • Po Istebnej od Stecówki
 • Miasto tajemniczego Mikołaja
 • Mysłowice na trójk±cie
 • Znam różnych raciborzan
 • Dlaczego So¶nicowice?
 • Protezy mrocznej hrabiny
 • Ko¶ciół na ¦l±sku w PRL


 • PRZEGLˇD "JASKÓŁKI ¦LˇSKIEJ"
 • Migracje w historii ¦l±ska
 • Góra ¦w. Anny - ¦więta Góra
 • Konkwistador John Baildon
 • Królestwo Hochbergów
 • O ¶l±skim nazewnictwie
 • Projekt Poznaj ¦l±sk!
  I Ty (Twój serwis) pomóż w tworzeniu ¶l±skiego serwisu tekstowego... więcej

  Królestwo Hochbergów

  Piastowskie księstwo pszczyńskie już od 1517 roku posiadało status wolnego państwa stanowego. Jego dziewiętnastowieczni wła¶ciciele, Hochbergowie wierzyli, że w ich żyłach płynie piastowska krew. Dlatego w rodzie Hochbergów przetrwała tradycja nadawania męskim potomkom imion ¶l±skich władców piastowskich.

  Hochbergowie utrzymywali liczne kontakty z polsk± arystokracj±, której imponowali dobr± znajomo¶ci± języka polskiego oraz "piastowskim pochodzeniem". Z tego powodu w kręgach arystokratycznych Prus i Niemiec uchodzili za "polonofilów". Taka opinie nie oddawała jednak rzeczywistych pogl±dów Hochbergów na sprawę polsk± w czasie i po zakończeniu I wojny ¶wiatowej. Kiedy Niemcy i Austro-Węgry ogłosiły tzw. Akt 5 listopada 1916 roku, Hans Heinrich XV analizował następuj±co powstał± sytuację: "Polacy tutaj na ¦l±sku s± na razie zupełnie spokojni, ale w Poznańskiem zaczynaj± się ruszać i o¶wiadczaj±, że chc± należeć do nowego królestwa. Największ± różnic± między Poznańskiem a Górnym ¦l±skiem jest to, że tam jest dużo polskiej inteligencji, a tu, na szczę¶cie, jej wiele nie ma". (...)

  Małżonka Hansa Heinricha XV była Angielka, Mary Theresa Ilivia Cornwallis-West. Znana w kręgu rodziny i przyjaciół Daisy, zamiast przyjętego "von" używała angielskiej formuły "of Pless" (...). W tamtych latach pałac w Pszczynie pełnił rolę głównej kwatery wojennej; dlatego często go¶cił cesarza Wilhelma II. Podczas posiedzenia tzw. Rady Koronnej (1916 r.) zapadła decyzja dotycz±ca "odrodzenia" Królestwa Polskiegio. Miało to być "państwo samodzielne z dziedzicznym monarch±". Rozważane były kandydatury Karola Habsburga z Żywca i Hansa Heinricha XV z Pszczyny.Za wyborem Hochberga miała przemawiać, wspomniana już, piastowska genealogia. Daisy of Pless pisała o tamtych dniach: "Cesarz chciał dać Polsce jakiego¶ niemieckiego króla, a ponieważ Hochbergowie pochodz± w jednej ze swych bocznych linii z pewnej bardzo starej polskiej rodziny królewskiej, a więc wybór mego męża czy syna na króla polskiego bardzo był tutaj odpowiedni".

  Jednak społeczeństwo kongresówki przyjęło Akt 5 Listopada z nieufno¶ci±. Polacy zrozumieli, że chodzi głównie o pobór reknuta dla Niemiec i Austro-Węgier. Królestwo Polskie w granicach Kongresu Wiedeńskiego nie mogło być prawdziwie suwerennym pań¶twem. Według księżnej Daisy, Hans Heinrich XV miał zreszt± zrezygnować z mglistej propozycji. Jak napisała, "(...) upadek cesarstwa w 1918 roku przekre¶lił wszystkie te plany". Wiatr historii rozwiał koronne sny Hochbergów.

  Arkadiusz Faruga, Jaskółka Śląska 11.2004
  Polecamy
     Rzóndzymy po ¶lónsku! :)
  O serwisie  |  Regulamin  |  Współpraca  |  Kontakt  |  © Copyright by Z¦ 05-19, stosujemy Cookies         do góry