Zobacz ¦l±sk!
 Podívej Slezsko! > ČESKY
Slezské lesy
Jiste tak jak já, slezské lesy, mé lesy!
Smutek se na kmen a koruny vési,
hledite teskno a hledite přísně,
jak moje myšlenky, jak moje pisně.
Padá z vás jehliči v noci a mlze,
porobeného to národa slze.
Padáte sekerou na rozkaz z Vidné,
hynete pomalu, hynete klidné!
Mlčite, hynete, smrkové moře,
bez konce, bez konce, slezské vy hoře.
Petr Bezruč "Slezské pisně"


Projekt Zobacz ¦l±sk!
¦l±skie miasta opisuj± serwisy (więcej):
 • Portal.Katowice.pl (Katovice)
 • m-ce.pl (Myslovice)
 • Piekary.sti.net.pl (Piekary)
 • zamek-pszczyna.pl (Pščina)
 • rybnicki.com (Rybnik)
 • gliwiczanie.pl (Glivice)

 • Česky...

  Poszukujemy wolontariuszy do tłumaczenia - prosimy o kontakt!


  Když se řekne Slezsko...

  Když se řekne Slezsko, obvykle si představíš špinavé ulice, zakouřený vzduch, hutě, doly a těžký průmysl. V současnosti se ale Slezsko, o kterém se bavíme, velice změnilo. Netratíc mnoho ze svého industriálního rázu nyní díky výraznému zlepšení stavu životního prostředí nabízí k obdivu své krásy v plném jase denního světla. Server Podívej Slezsko! Ti chce toto Slezsko přiblížit ...více o cílech serveru

  Slezsko leží v Evropě při horním toku řeky Odry. Terén je to většinou nížinný, mírně zvlněný, s nižšími horami v pohraničí, ale i vyššími pohořími - Beskydy a Krkonoše. Téměř celou rozlohou se region nachází na území Polska, pouze malým cípem zasahuje také do České Republiky. Převážná část Slezska leží ve třech vévodstvích - Dolnoslezském, Opolském a Slezském (menší část náleží vévodství Lubuskému). Vévodství Opolské je složeno výhradně ze zemí slezských, Vévodství Dolnoslezské zahrnuje na západě i zlomek území Lužic a Klodzka, zatímco Slezské Vévodství sjednocuje z poloviny slezské země a z druhé půle země malopolské.

  Na Odře leží historické a kulturní středisko Slezska - Vratislav. Celou oblast členíme na Dolní Slezsko s centrem ve Vratislavi a Horní Slezsko s městem Opole. Toto dělení vychází z dávné přirozené hranice - před staletími tento kraj protínal pás hustého pralesa, který komplikoval přepravu mezi oběma částmi země. Největšími středisky Slezska v rámci jeho současné administrativy jsou: Vratislav (Vév. Dolnoslezské), Opole (Vév. Opolské), Katovice (Vév. Slezské) a Opava (kraj Moravskoslezský)..


  Hledáte data pro rodokmen?

  Je Vaše rodina ze Slezska? Možná wyjela ona ze Slezska už dávno, možna i na jiný světadíl. Zamyšlite se, zda někdo s Vašim jménem bydlí dál v měste, z kterého vyjeli Vaši předkové. Možná dál máte rodinu ve Slezsku. Nyní máte příležitost ji poznat!

  Přidajte Váš inzerát do Zobacz.Slask.pl. Rcete nám odkud je Vaše rodina a kdy vyjela ze Slezska. Napište nám také něco o sebe a pošlete svoje fotografie. Prosíme také o Vaši e-mail adresu nebo jiný spůsob komunikace s Vámi.

  Možná že jednoho dne spojí se s Vámi Vaše rodina ze Slezska, nebo někdo, kdo ji pamatuje anebo zná.


  Slezsko


  Internet
 • Slezsko (Wikipedia)
 • Slezskě města v Z¦! >dolnísl.: Bystřice | Klodzko | Vratislav | Z±bkowice  >hornísl.:Bytom Bílsko-Bělá | Tešín | Chořov | Český Tešín | Hlivice | Jastrzębie-Zdrój | Karviná | Katovice Mikolov | Myslovice | Opava | Opolí | Ostrava | Pěkary | Pštína | Ratiboř | Ruda | Rybník Siemianovice | Swětochlovice | Tarnovski Hory | Tychy | Vodislav | Zabře | Žory  >vesnice: Lasowice
  Malopolskě města voj. sl: Będzin | CzeladĽ | D±browa Górnicza | Jaworzno | Sosnowiec


 • naGRUNCIE.pl
 • Levná tiskárna
 • Katovice
 • Pů našymu
 • Rybník
 • Server zdarma
 • Pštína, zámek • © Copyright by Zobacz ¦l±sk! 05-07
  PL: Servis | Řád | Spolupráce | Kontakt                           PL: Reklama | Strány WWW | Polygrafie