Zobacz ¦l±sk!
 Podívej Slezsko! > Český Těšín > PŘIDAT ODKAZ WWW
Informace
 • Servis
 • Řád
 • Spolupráce
 • Kontakt


 • Český Těšín v Z¦!
  A Ty pomůž v tvořění servisu Českého Těšína v Podívaj Slezsko! (Z¦!)

  Přidat odkaz o Český Těšíně!

  PL:

  Masz szansę na doskonał± reklamę swojej strony w Zobacz ¦l±sk!

  Je¶li prowadzisz stronę o Czeskim Cieszynie, chętnie umie¶cimy odno¶nik do niej w serwisie Zobacz ¦l±sk!. Twoja strona powinna być zwi±zana z Czeskim Cieszynem, ale może ona dotyczyć różnych dziedzin - sportu, kultury, nauki, hobby itd. (je¶li jednak jedynym zwi±zkiem z Czeskim Cieszynem jest adres, to jest to za mało). By otrzymać reklamę, umie¶ć na swojej stronie poniższy kod HTML i zgło¶ nam ten fakt, a odwzajemnimy się tym samym!

  <a href=http://zobacz.slask.pl title="¦l±sk w Internecie!">
  ¦l±sk w Internecie!<br>zobacz.slask.pl</a>

  Uwaga! Je¶li wyszukamy ciekaw± stronę, możemy zamie¶cić jej reklamę bez konieczno¶ci odwzajemniania się, jednak umieszczenie naszego linka jest mile widziane i takie strony maj± pierwszeństwo. Nie umieszczamy odno¶ników do wszystkich stron, ale do tych najwarto¶ciowszych. Przy ich wyborze kierujemy się subiektywn± ocen±. Wszyscy mamy prawo do własnego gustu, dlatego też przy naszej odmowie umieszczenia odno¶nika najczę¶ciej nie wyja¶niamy powodu. Najciekawsze strony chętnie dodatkowo wyróżniamy w serwisie. Możliwe jest też nawi±zanie szerszej współpracy. Serdecznie zapraszamy do wzajemnej promocji!
  MusicArt - punk, SKA, reggae festival
  Slezskě města v Z¦! >dolnísl.: Bystřice | Klodzko | Vratislav | Z±bkowice  >hornísl.:Bytom Bílsko-Bělá | Tešín | Chořov | Český Tešín | Hlivice | Jastrzębie-Zdrój | Karviná | Katovice Mikolov | Myslovice | Opava | Opolí | Ostrava | Pěkary | Pštína | Ratiboř | Ruda | Rybník Siemianovice | Swětochlovice | Tarnovski Hory | Tychy | Vodislav | Zabře | Žory  >vesnice: Lasowice
  Malopolskě města voj. sl: Będzin | CzeladĽ | D±browa Górnicza | Jaworzno | Sosnowiec


  Doporučemy
 • naGRUNCIE.pl
 • Levná tiskárna
 • Katovice
 • Pů našymu
 • Rybník
 • Server zdarma
 • Pštína, zámek • © Copyright by Zobacz ¦l±sk! 05-07
  PL: Servis | Řád | Spolupráce | Kontakt                           PL: Reklama | Strány WWW | Polygrafie