Zobacz ¦l±sk!
 Podívej Slezsko! > Český Těšín > REKLAMA (PL)
Obsluhy
 • Reklama
 • Strany WWW
 • Polygrafie

 • PL:

  Jak reklamujemy?
 • bannery graficzne
 • linki tekstowe
 • arykuły sponsorowane

 • Jak robimy strony WWW?
 • HTML, DHTML, XHTML
 • PHP, Java Script

 • Jak drukujemy?
 • nanajróżniejszychpodłożach:papiery,
  kartony, folie i papiery samoprzylepne;
 • z technikami uszlachetniania druku:
  foliowanie, lakierowanie, tłoczenie itp.;

 • Pracownia topPROJECT to:
 • wysoka jako¶ć projektu i wykonania
 • krótki czas realizacji
 • podejmowanie skomplikowanych prac
 • nadzór projektanta nad wykonaniem
 • Český Těšín v Z¦!
  A Ty pomůž v tvořění servisu Českého Těšína v Podívaj Slezsko! (Z¦!)

  Reklama - skuteczna i tania!


  BANNERY GRAFICZNE
  Zobacz ¦l±sk! publikuje bannery w formatach: jpeg, gif, flash i html po bardzo przystępnej cenie. Jedno wy¶wietlenie bannera kosztuje...
  we wszystkich serwisach miejskich:
 • klasyczny 430 x 60 piks.:
 • skyscraper 120 x 600 piks.:
 • 2 gr
  4 gr
  w wybranym serwisie miejskim (miesi±c emisji):
 • klasyczny 430 x 60 piks.:
 • skyscraper 120 x 600 piks.:
 • 100 zł
  200 zł
  Koszt miesi±ca wy¶wietlania buttona 120 x 40 piks. wynosi 200 zł (we wszystkich serwisach) lub 10 zł (we wybranym serwisie).

  LINKI TEKSTOWE
  Koszt miesi±ca wy¶wietlania linka reklamowego wynosi 60 zł (we wszystkich serwisach) lub 4 zł (we wybranym serwisie).

  ARTYKUŁY SPONSOROWANE
  Zawarto¶ć artykułu sponsorowanego oraz jego koszt s± ustalane indywidualnie. Koszt zależny jest od stopnia pracochłonno¶ci przy wykonaniu artykułu, czas wy¶wietlania oraz pozycję artykułu w serwisie.

  UWAGI
  Serwis Zobacz ¦l±sk! utrzymuje się z pracy zapaleńców/-czyń oraz ¶rodków uzyskanych od reklamodawców i sponsorów. Serwis zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia reklamy bez podania przyczyny. Cennik ma charakter informacyjny, podlega negocjacji. Podano ceny netto. Minimaln± kwot± zamówienia jest 200 zł. Reklamy wykupywane na okres wielomiesięczny mog± mieć cenę niższ± od podanych - ZNIŻKI przydzielane s± chętnie, na podstawie indywidualnych negocjacji.


  Adres
  Zobacz ¦l±sk
  44-100 Rybnik
  e-mail:
  lp.ksals.zcaboz@oruib

  Po naszymu, czyli po ¶l±sku
  Slezskě města v Z¦! >dolnísl.: Bystřice | Klodzko | Vratislav | Z±bkowice  >hornísl.:Bytom Bílsko-Bělá | Tešín | Chořov | Český Tešín | Hlivice | Jastrzębie-Zdrój | Karviná | Katovice Mikolov | Myslovice | Opava | Opolí | Ostrava | Pěkary | Pštína | Ratiboř | Ruda | Rybník Siemianovice | Swětochlovice | Tarnovski Hory | Tychy | Vodislav | Zabře | Žory  >vesnice: Lasowice
  Malopolskě města voj. sl: Będzin | CzeladĽ | D±browa Górnicza | Jaworzno | Sosnowiec


  Doporučemy
 • naGRUNCIE.pl
 • Levná tiskárna
 • Katovice
 • Pů našymu
 • Rybník
 • Server zdarma
 • Pštína, zámek • © Copyright by Zobacz ¦l±sk! 05-07
  PL: Servis | Řád | Spolupráce | Kontakt                           PL: Reklama | Strány WWW | Polygrafie