zobacz.slask.pl   
¦LˇSKI SERWIS INTERNETOWY   
Litwini zmienili mapę Europy - cały ¦l±sk umie¶cili w Czechach

Fot. Dusiaklaudusia / Wykop

Czyżby i Litwini zauważyli jak blisko jest ¦l±zakom do Czechów? Nam, ¦l±zakom, nie trzeba o tych podobieństwach mówić, widzimy je na każdym kroku. Polacy lubi± nam wytykać niemiecko¶ć (zreszt± dokładnie tak samo jak Czechom), ale sk±d się wzięła ta zadziwiaj±ca mapa Polski bez ¦l±ska na ekspozycji muzeum w stolicy Litwy?

W serwisie Wykop użytkowniczka "Dusiaklaudusia" podzieliła się zdjęciami z wycieczki do Wilna. Znajduje się tam całkiem interesuj±ce Muzeum Pieni±dza z licznymi eksponatami i fachowymi informacjami. Można tam m.in. poznać waluty funkcjonuj±ce w różnych czę¶ciach ¶wiata w poszczególnych państwach. Informacje te uzupełniaj± mapy państw. W przypadku opisywanej polskiej waluty, mapa ma jedn± "drobn±" nie¶cisło¶ć - całkowity brak ¦l±ska.

Jak ¦l±sk długi i szeroki, czyli od Zielonej Góry po Katowice, oderwano go od Polski prostymi krechami, niczym Stalin wykre¶laj±cy granicę Obwodu Kaliningradzkiego. Kto¶ naprawdę musiał się postarać, bo przecież nie znalazł takiej mapy Polski na żadnej z funkcjonuj±cych map ¶wiata. Co więcej, nie można tego kształtu uznać za pomyłkę w wykre¶laniu granic Polski, ponieważ ¦l±sk nie tylko został pominięty na mapie Polski, ale też wł±czony w granice Republiki Czeskiej. Taki oto litewski blitzkrieg!

Cóż, przecież kulturowo można się jak najbardziej pomylić. ¦l±zacy mówi± niezwykle podobnym językiem do Czechów i Morawian. Je¶li wył±czyć XIX-wieczne germanizmy i XX-wieczne polonizmy, to słowa, składnia i melodia języka jest prawie identyczna. Podobnie kultura, czy nawet, patrz±c stereotypowo, przysłowiowa pracowito¶ć, w wolnych chwilach chęć do zabawy zamiast dużej polityki, a nawet pewna "dupowato¶ć". To od ¶rodka.

A z zewn±trz? Który kraj w preambule swojej konstytucji mówi o ¦l±sku i ¦l±zakach? Obywatele którego kraju maj± na paszporcie herb ¦l±ska, podobnie jak w każdym urzędzie i szkole? Polska? Nie... tak jest wła¶nie w państwie czeskim. Polaków to może zszokować, ale spaceruj±c po Pradze mog± się natkn±ć na niezliczon± ilo¶ć ¶l±skiej symboliki, nie tylko współczesnej, ale trwaj±cej od wieków, choćby na sławnym Mo¶cie Karola. A w Polsce wręcz przeciwnie - herb ¦l±ska z wrocławskiego Mostu Stulecia został w Polsce skuty.

Potem wszyscy się dziwi±, że ¦l±zacy po polskiej stronie granicy czuja się, jak pisał ¶l±ski pisarz Henryk Waniek, "obco w kraju urodzenia". Mapa zamieszczona w wileńskim muzeum jest więc jedynie "czeskim błędem", czy jednak "litewskim wnioskiem"?
Frela
Inne artykuły FreliFrela je blank ¦lůnzočkům. Je wychowano, wyučůno a ńyma gańby, coby pedĽeć jako my¶li na koždy tymat. Důma mo druk do ¶lůnskij kuchńe. Ńy jyno rada waři, nale tyž sama uo tym piše.
Bez pjyrše ¶tyry wpisy blog rychtowała frela s Pjekor, a terozki rychtuje frela spod Raćiborza. Podziwejće se!
   Mówimy po ¶l±sku! :)
O serwisie  |  Regulamin  |  Reklama  |  Kontakt  |  © Copyright by Z¦ 05-21, stosujemy Cookies         do góry