zobacz.slask.pl   
¦LˇSKI SERWIS INTERNETOWY   
Plura: smutny wieczór ¦l±zacy!


Dzisiaj, zamiast felietonu, list Marka Plury:

"13 czerwca, wczoraj wieczorem Posłowie PiS odrzucili wniosek o rozpoczęcie prac nad zmian± w ustawianie o mniejszo¶ciach narodowych i etnicznych nadaj±c± ¶lónskij godce status języka regionalnego, taki jaki ma mowa kaszubska.

Projekt ten przygotowała Posłanka Monika Rosa i złożyła go w imieniu grupy posłów w styczniu 2018 r. Od ponad roku Marszałek Sejmu nie pozwalał nawet na to, aby rozpocz±ć pracę nad spraw± istotn± dla setek tysięcy obywateli Polski, będ±cych etnicznymi ¦l±zakami.

To smutne i żenuj±ce… Nie o tak± Polskę walczył mój starzyk Konrad w Trzecim Powstaniu ¦l±skim. Miał nadzieję, jak i inni, że wybieraj±c Polskę wybiera lepsze życie dla ¦l±zaków i zrozumienie dla naszej tożsamo¶ci. Niestety – pomylił się. Rz±dz±ca Polsk± partia po raz kolejny pokazała nam ¦l±zakom, że jeste¶my dla jej członków „zakamuflowan± opcj±” wrog± Polsce. ¦l±zak ze sw± tożsamo¶ci± pasuje PiSowi tylko jako gadżet na urodziny Prezydenta, kiedy to cały poci±g pełen ¶l±skich strojów i pie¶niczek pojechał z Katowic do Warszawy (za publiczne pieni±dze!), aby ¦l±zacy od¶piewali Panu Andrzejowi Dudzie „Sto lat!”. PiS przez trzy lata zamierza wykorzystywać nasz± trudn± ¶l±sk± historię do propagowania swojej wizji patriotyzmu, pokazuj±c jak to ¦l±zacy Polskę kochali, jak o ni± w powstaniach walczyli. A ja się Was pytam Panie i Panowie z PiS: kiedy ta Polska nas ¦l±zaków pokocha? Kiedy zacznie być matk± a nie macoch±? Kiedy dacie nam prawo do ochrony tożsamo¶ci, do ochrony naszego języka, do edukacji regionalnej w naszych szkołach? Tego potrzebujemy, a nie wojskowych defilad w Katowicach i kolejnych obchodów kolejnych rocznic.

Najbole¶niejsze było dla mnie jednak to, że tego smutnego wieczoru, w¶ród Posłów, którzy zablokowali wszczęcie prac nad ¶l±skim językiem regionalnym zobaczyłem nazwiska osób, o których wiem, że sóm richtik ¦lónzokami, jak choćby Maria Nowak, Andrzej Gawron, czy Grzegorz Janik. To boli być opuszczonym przez swoich w tak ważnej chwili… ale ja Ich nie przekre¶lam, wierzę, że wszystko jest jeszcze możliwe. Rostomili dziynka Wom tyn Syjm jeszcze bydzie poradziył uchwalić ustawa o ¶lónskij godce regiónalnyj, ino przekonejcie Pana Prezesa Kaczyńskigo, że to do PiSowi wyborczy sukces na ¦lónsku. Poradzicie? Zdaję sobie sprawę, że to niemożliwe, aby PiS głosował za projektem opozycji. Niech więc to będzie wasz projekt i wasz sukces. Wszystko macie już gotowe. W archiwach druków sejmowych znajdziecie moje projekty z poprzednich kadencji. Pod niektórymi s± wasze podpisy. Złóżcie jeden z nich – ja się o plagiat nie upomnę, a widz±c jak szybko PiS potrafi procedować zmiany ustaw wierzę, że jeszcze we wrze¶niu ucieszymy się wspólnie.

P.S.
Zasmucił mnie też brak poparcia dla ¶lónskij godki ze strony kolejnego ¦lónzoka – Grzegorza Długiego z Kukiz’15. Szanuję Grzegorza, dlatego mam nadzieję, że się wytłumaczy i że to nie jest jego pocz±tek drogi do PiS.

Marek Plura
Poseł do Parlamentu Europejskiego"
Frela
Inne artykuły FreliFrela je blank ¦lůnzočkům. Je wychowano, wyučůno a ńyma gańby, coby pedĽeć jako my¶li na koždy tymat. Důma mo druk do ¶lůnskij kuchńe. Ńy jyno rada waři, nale tyž sama uo tym piše.
Bez pjyrše ¶tyry wpisy blog rychtowała frela s Pjekor, a terozki rychtuje frela spod Raćiborza. Podziwejće se!
   Mówimy po ¶l±sku! :)
O serwisie  |  Regulamin  |  Reklama  |  Kontakt  |  © Copyright by Z¦ 05-23, stosujemy Cookies         do góry