Zobacz ¦l±sk!
Zobacz ¦l±sk!
 Zobacz ¦l±sk! > TEMAT
Projekt Zobacz ¦l±sk!
¦l±skie miasta opisuj± serwisy (więcej):
 • Portal.Katowice.pl (Katowice)
 • Myslowicki portal (Mysłowice)
 • Piekary.sti.net.pl (Piekary)
 • zamek-pszczyna.pl (Pszczyna)
 • Rybnicki portal (Rybnik)
 • gliwiczanie.pl (Gliwice)

 • Nie głosuj na nich,
  je¶li zawiod±!

  Obowi±zkiem państwa jest dbać o dziedzictwo kultury. A na Górnym ¦l±sku nie ma bardziej pal±cej potrzeby kulturalnej jak pomoc gin±cemu językowi ¶l±skiemu. Je¶li posłowie z woj. ¶l±skiego i opolskiego zawiod±, zdradz± ¦l±zaków i własny urz±d!
  Posłowie Sejmu RP nie chc± wci±gn±ć ¶l±skiego na listę języków regionalnych. Nie ma ku temu żadnych przesłanek merytorycznych. Takiej zniewagi ¦l±zacy nie mog± przepu¶cić. Poznaj nazwiska posłów z górnosl±skich województw, których obowi±zkiem jest działanie na rzecz najcenniejszego dziedzictwa kulturalnego regionu. napisz do swojego posła z oburzeniem!
  Posłowie z województwa ¶l±skiego:
  http://www.sejm.gov.pl/poslowie/mapa6/12a.htm
  Posłowie z województwa opolskiego:
  http://www.sejm.gov.pl/poslowie/mapa6/8a.htm
  Gazeta Wyborcza, Przemysław Jedlecki 2008.07.27, Posłom się nie spieszy do ¶l±skiej godki:
  ¦l±scy posłowie jeszcze niedawno mówili, że zrobi± wszystko, by jak najszybciej rozpocz±ć prace nad uznaniem ¶l±skiej mowy za język regionalny. Ostatecznie postanowili tę sprawę odłożyć na półkę i nie wiadomo, kiedy do niej wróc±.
  Status języka regionalnego ma dzi¶ tylko kaszubski, dzięki czemu Kaszubi mog± liczyć na wsparcie z budżetu na pielęgnowanie języka. Wydawało się, że w sprawie mowy ¶l±skiej przełomem będzie apel, który niedawno wspólnie wystosowały Zwi±zek Górno¶l±ski, Ruch Autonomii ¦l±ska i Towarzystwo Kultywowania i Promowania ¦l±skiej Mowy Pro Loquela Silesiana.
  - Nieuznawanie ¶l±skiego za język to decyzja polityczna. Ta konferencja jednak pokazuje, że wola 60 tys. osób, które zadeklarowały, że w domu posługuj± się ¶l±skim, nie może być zignorowana - mówił w czerwcu podczas konferencji o godce dr Tomasz Kamusella z Uniwersytetu Opolskiego, co miało tylko zdopingować parlamentarzystów do szybkiego działania. Obiecał to zreszt± senator Andrzej Misiołek (PO), lider grupy ¶l±skich parlamentarzystów.
  Teraz okazuje się, że na działania polityków przyjdzie jeszcze poczekać. Senator Misiołek uważa bowiem, że z t± spraw± ¶pieszyć się nie należy. - Sprawę mowy ¶l±skiej trzeba najpierw zgłębić na poziomie naukowym, a nie politycznym. Je¶li to ma mieć ręce i nogi, dajmy więcej czasu naukowcom i dopiero póĽniej zdecydujmy, czy jest to język regionalny, czy nie - mówi senator. Dlatego zamiast projektu ustawy jesieni± możemy spodziewać się w Senacie konferencji naukowej o ¦l±sku.
  Lucjan Karasiewicz (niezrzeszony) nie ukrywa rozczarowania. - Naukowcy już mieli czas. Jednym z argumentów przeciwko uznaniu mowy ¶l±skiej za język regionalny jest to, że najpierw trzeba j± skodyfikować. To bzdura. Język romski przecież nie jest skodyfikowany! A jak wpiszemy godkę do ustawy, to będ± też pieni±dze na jej kodyfikację - wyja¶nia swoje racje.
  Jednak nie wszyscy politycy popieraj± jego pomysły. Senator Bronisław Korfanty (PiS) przypomina, że czę¶ć naukowców uważa mowę ¶l±sk± za odmianę języka polskiego. Takiego zdania jest np. ceniona etnografka prof. Dorota Simonides.
  - Dla mnie jest to odmiana języka oficjalnego, a ustawa o języku polskim wyraĽnie mówi, że obowi±zkiem państwa jest ochrona gwar i dialektów, tak by nie zginęły. To oznacza, że mamy już prawn± ochron± gwary ¶l±skiej - mówi.
  Korfanty ma jednak jeszcze inne obawy. - Zastanawiam się, czy sprawa języka regionalnego nie jest wstępem do upomnienia się o autonomię ¦l±ska. Przecież tymi sprawami ci±gle zajmuj± się te same ¶rodowiska. To wpisuje się w pewien ci±g zdarzeń. Wydaje mi się, że ci ludzie d±ż± tak naprawdę do tego, by mowa ¶l±ska stała się językiem narodu ¶l±skiego - uważa senator.
  Zaskoczony takim obrotem spraw jest Jerzy Gorzelik, lider RA¦. - Byłem przekonany, że w sprawie mowy ¶l±skiej udało nam się dokonać jakiego¶ przełomu. Teraz widzę, że te nadzieje były jednak przedwczesne. Widać, że wielu polityków ci±gle nie rozumie tego problemu albo boi się sprawy, która może ich przerosn±ć - mówi Gorzelik.  ¦l±skiemiastawZ¦! >dolno¶l.:Bystrzyca|Kłodzko|Wrocław|Z±bkowice >górno¶l.:Bytom Bielsko-Biała | Cieszyn | Chorzów | Czeski Cieszyn | Gliwice | Jastrzębie-Zdrój | Karwina Katowice | Mikołów | Mysłowice| Opawa | Opole | Ostrawa | Piekary | Pszczyna | Racibórz Ruda | Rybnik| Siemianowice | ¦więtochłowice | Tarnowskie Góry | Tychy | Wodzisław Zabrze | Żoory  >wsie: Lasowice


  Polecamy
 • Pszczyna, zamek
 • ¦l±ski humor
 • Mysłowicki Portal
 • Katowice
 • ¦l±sk Wrocław
 • Autostrada A4
 • Tramwaje ¦l±skie
 • Trafiamy Celniej


 • Informator regionalny województwa ¶l±skiego

  © Copyright by Zobacz ¦l±sk 05-08
  O serwisie | Regulamin | Współpraca | Kontakt                           Reklama | Strony WWW | Poligrafia