Zobacz ¦l±sk!
 Zobacz ¦l±sk! > Katowice > HERB
Nazwa Katowic
Istniej± dwie hipotezy próbuj±ce wyja¶nić nazwę Katowice. Jedna z nich twierdzi, że pochodzi ona od pierwszego osadnika o imieniu lub przezwisku Kat. Druga hipoteza wywodzi nazwę Katowice od słowa "k±ty"...  więcej

Dynamiczne centrum
Katowice w ostatnich latach ulegaj± mocnym przeobrażeniom. Można ¶miało powiedzieć, że jeste¶my ¶wiadkami trzeciego skoku jako¶ciowego w rozwoju miasta - po okresie przełomu XIX i XX wieku oraz lat 60 i 70 XX wieku...  więcej

Katowice w Z¦!
Serwis katowicki w Zobacz ¦l±sk! powstaje przy współpracy z:
 • Portal.Katowice.pl

 • Herb Katowic

  Na herbie Katowic widzimy dawn± maszynę - młot mechaniczny napędzany sił± wody. Młot ten był używany w kuĽni i nawi±zuje on bezpo¶rednio do pocz±tków Katowic, które jako wie¶ rozwinęły się wła¶nie przy nadrzecznej kuĽni.


  Herb Katowic składa się trzech elementów. Pierwszym jest woda, która umożliwiła osadzie Katowice rozwój. Wybudowano na przepływaj±cej przez nie Rawie tamę i zamontowano przy niej młot kuĽniczy. Drugim elementem jest drzewo, które występuje w herbie w postaci drewnianej belki. Drzewo umożliwiło przetapianie surowca wykorzystywanego w kuĽni, czyli żelaza. Trzecim elementem jest młot, który uderzaj±c o kowadło formuje żelazo. Katowicki herb przedstawia młot kuĽniczy ustawiony na drewnianej belce nad wod±.

  Pami±tka ze ¦l±ska!

  Polecamy
 • Mysłowicki Portal
 • Katowice
 • ¦l±ski Wrocław
 • Autostrada A4
 • Opolski portal
 • Tramwaje ¦l±skie
 • Nowiny Rybnickie
 • Trafiamy Celniej
 • Awaryjne otwieranie
 • Metropolia GZM
 • Taxi Katowice
 • Optyk Katowice
 • Polskie miasta
 • User Experience
 • Naprawa stacyjki


 • Informator regionalny województwa ¶l±skiego
     Rzóndzymy po ¶lónsku! :)
  O serwisie  |  Regulamin  |  Reklama  |  Kontakt  |  © Copyright by Z¦ 05-21, stosujemy Cookies         do góry