Zobacz ¦l±sk!
 Zobacz ¦l±sk! > Katowice > HERB
Herb Katowic
Na herbie Katowic widzimy dawn± maszynę - młot mechaniczny napędzany sił± wody. Młot ten był używany w kuĽni i nawi±zuje on bezpo¶rednio do pocz±tków Katowic, które jako wie¶ rozwinęły się wła¶nie przy nadrzecznej kuĽni...  więcej

Dynamiczne centrum
Katowice w ostatnich latach ulegaj± mocnym przeobrażeniom. Można ¶miało powiedzieć, że jeste¶my ¶wiadkami trzeciego skoku jako¶ciowego w rozwoju miasta - po okresie przełomu XIX i XX wieku oraz lat 60 i 70 XX wieku...  więcej

Katowice w Z¦!
Serwis katowicki w Zobacz ¦l±sk! powstaje przy współpracy z:
 • Portal.Katowice.pl

 • Nazwa Katowic

  Istniej± dwie hipotezy próbuj±ce wyja¶nić nazwę Katowice. Jedna z nich twierdzi, że pochodzi ona od pierwszego osadnika o imieniu lub przezwisku Kat. Druga hipoteza wywodzi nazwę Katowice od słowa "k±ty".

  Je¶li nazwa Katowice pochodzi od imienia lub przezwiska Kat, to nazwa ta przyjęła często spotykan± na ¦l±sku formę nazwy osady rodowej. Katowicze s± to bowiem potomkowie Kata, podobnie jak królewicze s± potomkami króla. K±tami nazywano jednak zagrody chłopskie i to wła¶nie od "k±tów" równie dobrze może pochodzić nazwa Katowice.


  Nazwa Katowic na przestrzeni wieków
  Poza zapisem Katowice stosowano m.in.: Katowitz, Kattowitz. W połowie XX wieku zmieniono nazwę Katowic na Stalinogród, jednak po trzech latach powrócono do starej nazwy.


  Nazwa Katowic na starych mapach
  ... wkrótce!
  Aglomeracja Katowicka czy Silesia?

  Poznaj ¦l±sk! Polecamy
 • Mysłowicki Portal
 • Katowice
 • ¦l±ski Wrocław
 • Autostrada A4
 • Opolski portal
 • Tramwaje ¦l±skie
 • Nowiny Rybnickie
 • Trafiamy Celniej
 • Awaryjne otwieranie
 • Metropolia GZM
 • Taxi Katowice
 • Optyk Katowice
 • Polskie miasta
 • User Experience
 • Naprawa stacyjki


 • Informator regionalny województwa ¶l±skiego
     Rzóndzymy po ¶lónsku! :)
  O serwisie  |  Regulamin  |  Reklama  |  Kontakt  |  © Copyright by Z¦ 05-21, stosujemy Cookies         do góry