zobacz.slask.pl   
¦LˇSKI SERWIS INTERNETOWY   
2008 grudzień przegl±d wiadomo¶ci ze ¦l±ska
zobacz ostatnie


Mieszkali u nas templariusze
Gazeta Wrocławska, Artur Szałkowski, 2008.12.04
Historia pobytu słynnego zakonu na Dolnym ¦l±sku zostanie napisana od nowa! Kustosz, który zajrzał do archiwów, dokonał sensacyjnych odkryć.
Informacje z powie¶ci Dana Browna Kod Leonarda da Vinci bledn± przy odkryciach dokonanych przez kustosza Muzeum w Wałbrzychu. Dotarł do sensacyjnych dokumentów i niezwykłych miejsc zwi±zanych z pobytem templariuszy w południowych zak±tkach Dolnego ¦l±ska.
I o ile Brown w swojej ksi±żce odwołuje się do autentycznych postaci i miejsc, o tyle jego powie¶ć jest jedynie fikcj± literack±. A odkrycia wałbrzyskiego kustosza bez w±tpienia będ± przedmiotem wnikliwych badań historycznych. (...)
Muzealnik zrobił rozeznanie w Archiwum Akt Dawnych i wrocławskim Archiwum Archidiecezjalnym. Dostał do wgl±du niemieckie rękopisy z XVIII i XIX wieku. Po raz ostatni dokumenty przegl±dano ponad 100 lat temu! Zawarte w nich informacje wprawiły go w osłupienie. W jednym z rękopisów opisano prace budowlane niedaleko Złotoryi ok. 1860 roku. Na fundamentach zamku wznoszono tam pałac i w trakcie prac znaleziono relikwiarze templariuszy oraz słynnego Bafometa. Opisano go jako głowę z czterema twarzami - anioła, woła, orła i człowieka. Dodano, że s± to symbole ewangelistów. Napisano również, że czę¶ć znaleziska trafiła do muzeum, a czę¶ć kupił prywatny kolekcjoner. Wokół przedmiotu nazwanego Bafometem urosło wiele mitów. Okultysta Eliphas Levi przedstawił go w XIX w. jako kozła z wielkimi rogami, kobiecymi piersiami i kopytami, siedz±cego na ujarzmionym globie. Na łbie miał pentagram, z pleców wyrastały mu skrzydła. Zeznaj±cy podczas swojego procesu templariusze przedstawiali Bafometa jako głowę. Prawdopodobnie chodziło o głowę Jana Chrzciciela lub twarz Jezusa Chrystusa odci¶nięt± na całunie turyńskim.
- W największe zdumienie wprawiła mnie jednak historia ubogiego szlachcica Stilfrieda von Rattonitz, który posiadał tylko połowę wsi Żelowice - opowiada Stadnicki. - W pierwszej połowie XIX w. kupił zamek w Lipie Jaworskiej, który został wzniesiony przez templariuszy. Natychmiast rozpocz±ł prace archeologiczne w posiadło¶ci i dziwnym zbiegiem okoliczno¶ci jego status maj±tkowy oraz pozycja społeczna zaczęły błyskawicznie rosn±ć.
Cesarz Hohenzollern mianował go Mistrzem Protokołu Dworu Cesarskiego. Niespełna trzy lata póĽniej, do niedawna ubogi szlachcic, dostał zaproszenie na dwór króla Portugalii i dwór króla Hiszpanii. Ten pierwszy dodał mu do nazwiska tytuł zu Alcantara. To nazwa zakonu rycerskiego, który po rozwi±zaniu zakonu templariuszy, przyj±ł wielu z nich w swoje szeregi. Stilfried von Rattonitz zu Alcantara ufundował też ko¶ciół w Żelowicach, który jest wzorowany na słynnej kaplicy Rosslyn wybudowanej przez templariuszy w Szkocji. Na ołtarzu ko¶cioła umie¶cił krzyż rycerzy-zakonników. Zwoził też do Żelowic z całego Dolnego ¦l±ska granitowe płyty nagrobne templariuszy. Jest ich tam ok. 40.
- Materiałów o templariuszach na Dolnym ¦l±sku jest dużo więcej - mówi Stadnicki. - Ustaliłem, że po powrocie z Ziemi ¦więtej docierali na te tereny przez Włochy, Chorwację, Węgry i Czechy. Osiedlali się wzdłuż granicy biegn±cej przy pa¶mie Gór Sowich. Tu budowali swoje komandorie.
Ciekawostk± jest, że wszystkie budowane przy siedzibach templariuszy ko¶cioły były pw. ¶w. Marii Magdaleny. Ksi±żka o ich pobycie na Dolnym ¦l±sku ma się ukazać w przyszłym roku.

Ewald Gawlik / za: Izba ¦l±ska  wiecej zdjęć
Archiwum artykułów:
 • 2010 luty
 • 2009 grudzień
 • 2009 listopad
 • 2009 paĽdziernik
 • 2009 wrzesień
 • 2009 sierpień
 • 2009 luty
 • 2008 grudzień
 • 2008 listopad
 • 2008 paĽdziernik
 • 2008 wrzesień
 • 2008 sierpień
 • 2008 lipiec
 • 2008 czerwiec
 • 2008 maj
 • 2008 kwiecień
 • 2008 marzec
 • 2008 luty
 • 2008 styczeń
 • 2007 grudzień
 • 2007 listopad
 • 2007 paĽdziernik
 • 2007 wrzesień
 • 2007 sierpień
 • 2007 lipiec
 • 2007 czerwiec
 • 2007 maj
 • 2007 kwiecień
 • 2007 marzec
 • 2007 luty
 • 2007 styczeń
 • 2006 grudzień
 • 2006 listopad
 • 2006 paĽdziernik
 • 2006 wrzesień
 • 2006 sierpień
 • 2006 lipiec
 • 2006 czerwiec
 • 2006 maj
 • 2006 kwiecień
 • 2006 marzec
 • 2006 luty
 • 2006 styczeń
 • 2005 grudzień

 •    Mówimy po ¶l±sku! :)
  O serwisie  |  Regulamin  |  Reklama  |  Kontakt  |  © Copyright by Z¦ 05-21, stosujemy Cookies         do góry