zobacz.slask.pl   
¦LˇSKI SERWIS INTERNETOWY   
2009 luty przegl±d wiadomo¶ci ze ¦l±ska
zobacz ostatnie


¦l±ski skarb będzie filarem autonomii?
Dziennik Zachodni, Agata Pustułka 2009.02.11, ¦l±ski skarb ma szansę stać się filarem autonomii
Europejski Bank Inwestycyjny - czyli bank Unii Europejskiej, udzielaj±cy długoterminowych pożyczek - stwarza niepowtarzaln± możliwo¶ć powołania przez Górno¶l±ski Zwi±zek Metropolitalny Funduszu Urbanistycznego. Mógłby on się stać namiastk± ¶l±skiego skarbu!
Powołuj±c Fundusz, Zwi±zek dostałby spor± gotówkę i możliwo¶ć realizacji wspólnych inwestycji na miarę metropolitalnych ambicji. Dzi¶ GZM pozostaje instytucj± o niewielkim wpływie na rzeczywisto¶ć. Praktycznie jedyny sukces GZM to stworzenie wspólnego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych. Powołuj±c Fundusz, GZM zyskałby na znaczeniu i dysponowałby pieniędzmi niezależnymi od budżetu państwa.
Jest jednak kilka problemów: po pierwsze gminy musiałyby się złożyć na Fundusz, po drugie Fundusz musiałby uzyskać zgodę ministra finansów na rozpoczęcie działalno¶ci.
Wkład własny gmin powinien wynie¶ć minimum 10 mln euro (ok. 45 mln zł). W przeliczeniu na jednego mieszkańca miast wchodz±cych w skład GZM byłoby to ok. 23,5 zł.
- Europejski Bank Inwestycyjny oferuje pomoc techniczn±. Fundusz musiałby powołać swoj± radę, która kontrolowałaby działania Funduszu i opiniowała wspólne projekty. Wiem, że to niełatwe, ale pomoc z Unii nie będzie wieczna, a taki Fundusz może z powodzeniem funkcjonować przez wiele lat. Tak działa chociażby Wojewódzki Fundusz Ochrony ¦rodowiska - mówi eurodeputowany Jan Olbrycht.
Zdaniem posła PO, Jana Rzymełki, Fundusz nie mógłby funkcjonować poza systemem finansowym Polski, a zatem jego powołanie wymagałoby prawdopodobnie jaki¶ rz±dowych gwarancji.
- Generalnie podstaw± działania metropolii s± pieni±dze. Konieczny byłby zapis w konstytucji, że metropolie, tak jak choćby powiaty, maj± swoje Ľródła dochodów - twierdzi poseł Rzymełka. - Musimy wywalczyć ten zapis przy nowelizacji konstytucji.
Górno¶l±ski Zwi±zek Metropolitalny powstał na fali zachły¶nięcia się ide± metropolii. Jednak reszta kraju z niechęci± patrzy na ¶l±skie ambicje. W tym należy też upatrywać ogromnych problemów z ustaleniem ostatecznej wersji ustawy metropolitalnej (...)
¦l±sk gwałtownie potrzebuje nowych pomysłów i ma potężne atuty, by je realizować. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wraz z Instytutem Badań nad Gospodark± Rynkow± w tym roku po raz kolejny najwyżej w Polsce oceniły atrakcyjno¶ć inwestycyjn± województwa ¶l±skiego w trzech kategoriach: przemysłowej, usługowej i zaawansowanej technologiczne. (...)

Ewald Gawlik / za: Izba ¦l±ska  wiecej zdjęć
Archiwum artykułów:
 • 2010 luty
 • 2009 grudzień
 • 2009 listopad
 • 2009 paĽdziernik
 • 2009 wrzesień
 • 2009 sierpień
 • 2009 luty
 • 2008 grudzień
 • 2008 listopad
 • 2008 paĽdziernik
 • 2008 wrzesień
 • 2008 sierpień
 • 2008 lipiec
 • 2008 czerwiec
 • 2008 maj
 • 2008 kwiecień
 • 2008 marzec
 • 2008 luty
 • 2008 styczeń
 • 2007 grudzień
 • 2007 listopad
 • 2007 paĽdziernik
 • 2007 wrzesień
 • 2007 sierpień
 • 2007 lipiec
 • 2007 czerwiec
 • 2007 maj
 • 2007 kwiecień
 • 2007 marzec
 • 2007 luty
 • 2007 styczeń
 • 2006 grudzień
 • 2006 listopad
 • 2006 paĽdziernik
 • 2006 wrzesień
 • 2006 sierpień
 • 2006 lipiec
 • 2006 czerwiec
 • 2006 maj
 • 2006 kwiecień
 • 2006 marzec
 • 2006 luty
 • 2006 styczeń
 • 2005 grudzień

 •    Mówimy po ¶l±sku! :)
  O serwisie  |  Regulamin  |  Reklama  |  Kontakt  |  © Copyright by Z¦ 05-21, stosujemy Cookies         do góry