zobacz.slask.pl   
¦LˇSKI SERWIS INTERNETOWY   
2010 luty przegl±d wiadomo¶ci ze ¦l±ska
zobacz ostatnie


Muzeum ¦l±skie uczy ¶l±skiego
Muzeum ¦l±skie, 2010.01.05
Muzeum ¦l±skie w Katowicach zaprasza na spotkania O ¦l±sku po ¶lónsku. Lekcyje ¶lónskij godki dla wszystkich tych, którzy chc± poznać język ¶l±ski lub pragn± pochwalić się jego znajomo¶ci±.
Lekcje skupi± się na przekładach wierszy znanych poetów na język ¶l±ski. Cykl spotkań ma pokazać, że możliwe s± przekłady literatury ¶wiatowej, co oznacza, iż mowa ¶l±ska nie jest pod żadnym względem ułomna. Zajęcia rozpoczynaja się zawsze oo godzinie 12.30. Wstęp jest wolny. W ramach lekcji będ± poprowadzone spotkania tematyczne:
30 stycznia - Ukiołzdnóńć idzie roz dwa
- na lekcji pierwszej omówione zostan± cechy charakterystyczne ¶l±skiej mowy, czym różni się ona od podobnych systemów językowych oraz zaprezentowane zostan± przypadki słów, które w językach pokrewnych maj± podobn± postać, ale zupełnie inne znaczenie
27 lutego - ¦lónzoki niy pingwiny
- w trakcje drugiego spotkania omówimy język ¶l±ski od strony wymowy dĽwięków, budowy i odmiany wyrazów i słownictwa
27 marca - Jak to wszyjsko naszkryflać?
- na lekcji trzeciej będzie mowa o historii ¶l±skiego pi¶miennictwa, o problemach ujednolicenia języka, o zasadach zapisu mowy ¶l±skiej
24 kwietnia - Niy jyno szachty i kóminy
- górno¶lónske landszafty - tematyka kolejnego spotkania ze ¶l±sk± mow± inspirowana jest nastrojowymi obrazami Edeltraudy Jerominek. Bogactwo, jakie kryje w sobie górno¶l±ski pejzaż, zadaje kłam popularnym stereotypom o szarzyĽnie tego miejsca. Przeniesiemy się na ¦l±sk zielony, pachn±cy drewnem starych chat i na ¦l±sk mieni±cy się czerwieni± cegieł ko¶ciołów i familoków. Poznamy urokliwe zaułki i tajemnicze miejsca, które mijamy podczas swoich codziennych wędrówek.
29 maja
Punktem wyj¶cia kolejnego spotkania będ± ¶l±skie obrzędy i zwyczaje zwi±zane ze ¶więtowaniem uroczysto¶ci rodzinnych. Wykład prowadzony będzie w oparciu o ekspozycję na wystawie etnograficznej Ach, co to był za ¶lub!
26 czerwca
Ostatnie spotkanie z cyklu stanowić będzie swoiste podsumowanie rozważań o ¶l±skiej mowie i jej miejscu w życiu Górno¶l±zaków. Efektem wspólnej debaty nad kodyfikacj± będzie ¶labikorz (elementarz) nawi±zuj±cy do wystawy ¦l±skie ABC według Pawła Wróbla w Galerii Sztuki Pogranicza.

Ewald Gawlik / za: Izba ¦l±ska  wiecej zdjęć
Archiwum artykułów:
 • 2010 luty
 • 2009 grudzień
 • 2009 listopad
 • 2009 paĽdziernik
 • 2009 wrzesień
 • 2009 sierpień
 • 2009 luty
 • 2008 grudzień
 • 2008 listopad
 • 2008 paĽdziernik
 • 2008 wrzesień
 • 2008 sierpień
 • 2008 lipiec
 • 2008 czerwiec
 • 2008 maj
 • 2008 kwiecień
 • 2008 marzec
 • 2008 luty
 • 2008 styczeń
 • 2007 grudzień
 • 2007 listopad
 • 2007 paĽdziernik
 • 2007 wrzesień
 • 2007 sierpień
 • 2007 lipiec
 • 2007 czerwiec
 • 2007 maj
 • 2007 kwiecień
 • 2007 marzec
 • 2007 luty
 • 2007 styczeń
 • 2006 grudzień
 • 2006 listopad
 • 2006 paĽdziernik
 • 2006 wrzesień
 • 2006 sierpień
 • 2006 lipiec
 • 2006 czerwiec
 • 2006 maj
 • 2006 kwiecień
 • 2006 marzec
 • 2006 luty
 • 2006 styczeń
 • 2005 grudzień

 •    Mówimy po ¶l±sku! :)
  O serwisie  |  Regulamin  |  Reklama  |  Kontakt  |  © Copyright by Z¦ 05-21, stosujemy Cookies         do góry