Zobacz ¦l±sk!
 Zobacz ¦l±sk! > Rybnik > WIELKIE MIASTECZKO
Rybnik w Z¦!
Serwis rybnicki w Zobacz ¦l±sk! powstaje przy współpracy z:
 • Miejski Portal Rybnicki
 • Pracownia topPROJECT

 • Wielkie miasteczko

  Rybnik jest najmocniej rozwijaj±cym się miastem Rybnickiego Okręgu Węglowego, drugiego po Górno¶l±skim Okręgu Przemysłowym okręgu miejskiego na polskim Górnym ¦l±sku i s±siaduj±cym z przemysłowym okregiem Ostravy w Czeskiej Republice. Rybnik jest niew±tpliwie stolic± okolicy, ale prawdziwym powodem do jego dumy nie jest jego wielkomiejsko¶ć, ponieważ cech wielkiego miasta ma niewiele, ale jego szanujaca się prowincjonalno¶ć i sporo przykładów zabytkowej zabudowy wiejskiej z XIX w., które wci±ż możemy podziwiać w s±siedztwie jaknajbardziej miejskich kamienic.

  Miejsko-wiejski charakter Rybnika wynika z jego historii, a ¶wiadczy o niej również... jego nazwa. Miasto to bowiem rozwijało się jako osada rybacka rozłożona po¶ród wielu stawów rybnych zwanych "rybnikami". Dlatego Rybnik chociaż przekształcił się w miasto jeszcze w ¶redniowieczu nigdy nie miał murów obronnych ani zwartej zabudowy. Jeszcze teraz możemy zobaczyć w Rybniku wiele sporych niezagospodarowanych przestrzeni, nawet w bliskim s±siedztwie Rynku. Chociaż nasuwa się to na my¶l, nie s± to place po wyburzeniach spowodowanych działaniami ostatniej wojny, ale wła¶nie miejsca gdzie w przeszło¶ci były stawy.

  Wspaniałe przykłady zabudowań wiejskich w centrum Rybnika możemy spotkać w samym centrum, szczególnie w dawnej osadzie nadrzecznej Łony, położonej na stromo opadaj±cym terenie od ul. Wysokiej do Placu Wolnosci i ul. Łony. W stuletnie stodoły i chlewiki obfituje położona przy centrum dzielnica Smolna, nie wspominaj±c o dzielnicach odleglejszych, których zabudowa ma charakter wybitnie wiejski, niezwykle poprzeplatany, jak to na Górnym ¦l±sku, wielkimi zakładami przemysłowymi.

  Rybnik jest obecnie aren± dużych przemian. Swoje oblicze zmienia szczególnie centrum miasta. Powstaj± nowe obiekty handlowe i rozrywkowe, również o ciekawej, nowoczesnej architekturze. Do Rybnika ¶ci±gaj± inwestorzy, klienci i go¶cie. Poszerza się również oferta edukacyjna w mie¶cie, m.in. w obszarze szkolnictwa wyższego. Rybnik umacnia swoj± pozycję wobec s±siednich miast i staje się silnym gospodarczo o¶rodkiem regionu.
  Aglomeracja Katowicka czy Silesia?

  ¦l±ski asortyment Polecamy
 • Rybnik Portal
 • Giełda ROW
 • Mysłowicki Portal
 • Katowice
 • ¦l±ski Wrocław
 • Autostrada A4
 • Opolski portal
 • Tramwaje ¦l±skie
 • Nowiny Rybnickie
 • Trafiamy Celniej
 • Metropolia GZM
 • Taxi Katowice
 • ¦lusarz na telefon
 • Polskie miasta
 • Awaryjne otwieranie samochodu Tychy


 • Informator regionalny województwa ¶l±skiego
     Rzóndzymy po ¶lónsku! :)
  O serwisie  |  Regulamin  |  Reklama  |  Kontakt  |  © Copyright by Z¦ 05-21, stosujemy Cookies         do góry