Zobacz ¦l±sk!
 Zobacz ¦l±sk! > Z±bkowice > "MOJE ZˇBKOWICE"
¦l±skie miasta
Czechowice-Dziedzice:
 • Kłopoty z tożsamo¶ci±
 • Katowice:
 • Pograniczne miasto
 • Katowickie zapachy
 • Mikołów:
 • Mikołowski wypadek
 • Mysłowice:
 • Co się stało z nasz± klas±?
 • Dzieci Mazynberga
 • Moja dzielnica Ćmok
 • Piekary:
 • Czy Piekary stan± się moim...
 • Pszczyna:
 • Raport z małego miasta
 • Rybnik:
 • Magiczny Rybnik
 • Cała prawda o Rybniku
 • Siemianowice:
 • Prezent ¶wi±teczny
 • Wałbrzych:
 • Le¶ne miasto
 • Wrocław:
 • Wrocławski Dzwon Grzesznika
 • Gdzie wszystko płynie
 • Palę Wrocław

 • Życie w ¦l±sku
 • Gran ze sztyrma
 • Pozostaje tylko pamięć

 • Z±bkowice w Z¦!
  I Ty pomóż w tworzeniu serwisu Z±bkowic w Zobacz ¦l±sk!

  "Moje Z±bkowice"

  Z±bkowiczanie, Z±bkowiczanki do klawiatury! Nie ważne czy mieszkasz w Z±bkowicach od urodzenia, czy życie przywiodło Cię tu niedawno, albo przeniosło st±d w inne, nawet bardzo odległe strony! Nie ważne jest czy Twoja rodzina jest rdzennie ¶l±ska lub spoza ¦l±ska! Nie ważne jest Twoje wyznanie, ani narodowo¶ć, ani wiek, ani czy masz jak±kolwiek wiedzę o historii miast! Je¶li tylko mieszkasz tutaj, albo jaka¶ cz±stka Ciebie uznaje to miejsce za swoje, podziel się swoj± histori±!!! Napisz o swoim mie¶cie lub dzielnicy, o swoim dzieciństwie i dorosło¶ci w Z±bkowicach!

  Jakie jest Twoje życie w Z±bkowicach?
  Jak przebiegało w nich Twoje dzieciństwo?
  Kim s± mieszkaj±cy tu ludzie?
  Czy Z±bkowice ma swoj± mitologię?
  Co czujesz kiedy tutaj wracasz?

  Wyj±tkowo cenne s± relacje członków rodzin mieszkaj±cych tu od wieków, ponieważ znaj± oni życie tutaj z rodzinnych opowie¶ci i mog± przekazać warto¶ciowe wiadomo¶ci, których nie znajdziemy w żadnej z nielicznych opracowań o mie¶cie. Często można w ten sposób dotrzeć do informacji bardzo, bardzo odległych, które funkcjonuja tylko w przekazach ustnych. Dlatego zachęcamy, by rozmawiać ze swoimi dziadkami i babciami, i pytać ich o dawne czasy - taka rozmowa dla starszych jest często przyjemnym powrotem do czasów młodo¶ci, a dla słuchaczy jedyn± w swoim rodzaju historyczn± podróż±. W szczególny sposób zachęcamy też do wspomnień osoby które same lub ich rodziny w przeszło¶ci napłynęły do miasta. Losy przemieszczaj±cych się rodzin, odkrywaj±ce nowe dla siebie zwyczaje i przestrzenie s± niezwykłe, dlatego bardzo warto je poznać - przy¶lij swój tekst!


  Ogólnopolski projekt "Moje Miasto"
  "Moje Miasto" jest jedynym w swoim rodzaju projektem literackim, krajoznawczym i refleksyjnym. Jego autor, Janusz Waluszko, zebrał przemy¶lenia wielu osób o miastach, z którymi s± zwi±zani przez zamieszkanie lub emocje. Spisane s± one w różnej formie, maj± swoje tempo i swój klimat. Ukazuj± subiektywny obraz miasta - osobisty, a momentami wręcz intymny. Kolejne objawienia projektu przedstawiane s± na stronach portalu jaWsieci, na których możesz rozpocz±ć z "Moim Miastem" niezwykł± podróż po Polsce! Ty również możesz wzi±ć udział w tym wyj±tkowym przedsięwzięciu! Czy zastanawiasz się czasem jaki wpływ na Ciebie wywarło mieszkanie w tym wła¶nie, a nie innym mie¶cie? Opisy "Mojego Miasta" w Z¦! powstaj± we współpracy z serwisami miejskimi Nowiny Rybnickie, Mysłowiczanie, a w przeszło¶ci również Piekary STI NET.
  Aglomeracja Katowicka czy Silesia?

  Muzeum Zamkowe w Pszczynie Polecamy
 • Mysłowicki Portal
 • Katowice
 • ¦l±ski Wrocław
 • Autostrada A4
 • Opolski portal
 • Tramwaje ¦l±skie
 • Nowiny Rybnickie
 • Trafiamy Celniej
 • Metropolia GZM
 • ¦lusarz 24 h
 • Taxi Katowice
 • ¦lusarz na telefon
 • Polskie miasta
 • Sklep rowerowy w Katowicach


 • Informator regionalny województwa ¶l±skiego
     Rzóndzymy po ¶lónsku! :)
  O serwisie  |  Regulamin  |  Reklama  |  Kontakt  |  © Copyright by Z¦ 05-21, stosujemy Cookies         do góry