Zobacz Śląsk!
 Zobacz Śląsk! > Zabrze > REGULAMIN
Informacje
 • O serwisie
 • Regulamin
 • Współpraca
 • Kontakt


 • Zabrze w ZŚ!
  I Ty pomóż w tworzeniu serwisu zabrzańskiego w Zobacz Śląsk!

  Regulamin Serwisu

  1.    Definicje
  1.1.   Zobacz Śląsk!, Serwis - Śląskie Serwisy Internetowe tworzone przez Redakcję Serwisu, dostępny pod aktualnym adresem URL: http://zobacz.slask.pl i pod każdym adresem, który go zastąpi.
  1.2.   Redakcja Serwisu - Redakcja może być nazywana określeniami równoważnymi jako Zobacz Śląsk!, Usłysz Śląsk!, Poznaj Śląsk!, Serwis lub autorzy.
  1.3.   Serwis, Serwis internetowy - zorganizowana platforma informatyczno- informacyjna podłączona do sieci Internet umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz opracowanych informacji.
  1.4.   Użytkownik - każda osoba pełnoletnia, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

  2.    Postanowienia ogólne
  2.1.   Regulamin ma charakter porozumienia pomiędzy Serwisem a Użytkownikami, w którym określone są zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu, do przestrzegania Regulaminu.

  3.   Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu
  3.1.   Zobacz Śląsk! zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, oraz dokonywanych w nim zmianach bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach.
  3.2.   Zamieszczane materiały, w tym reklamy, nie mogą zawierać lub odnosić do treści sprzecznych z prawem i nieetycznych. Zobacz Śląsk! Zastrzega sobie prawo do niepublikowania materiałów niezgodnych ze stylem Serwisu, wobec których jest podejrzenie poświadczania nieprawdy, niezgodności z prawem oraz bez podania przyczyny.
  3.3.   Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
  3.4.   Zobacz Śląsk! zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów lub przerw.
  3.5.   Zobacz Śląsk! nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy lub przerwy wynikłe z przyczyn niezależnych od Serwisu lub spowodowane działaniami siły wyższej.
  3.6.   Zobacz Śląsk! nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w tym za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.
  3.7.   Wszystkie ceny podane w Serwisu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT.

  4.   Prawa własności intelektualnej
  4.1.   Zobacz Śląsk! oferując Użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Serwisu zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
  4.2.   Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, m.in. teksty, zdjęcia i grafikę, a przyjęty w Serwisu wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony praw autorskich. Serwis i wszystkie jego opracowania podlegają ochronie zgodnie z Ustawą 83 z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  4.3.   Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Serwisu. Przy wykorzystywaniu materiałów w celach edukacyjnych należy podać źródło ich pochodzenia w swojej pracy oraz zgłosić ten fakt Serwisowi.
  4.4.   Osoby trzecie udostępniając swoje materiały za pośrednictwem Serwisu, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a Serwis gwarantuje sobie prawo do kopiowania, redagowania i rozpowszechniania tych materiałów.
  4.5.   Zobacz Śląsk! nie odpowiada za materiały zawarte w Serwisu powierzone przez osoby trzecie. W przypadku zauważenia przez Użytkownika własnej pracy umieszczonej bez swojej zgody, jest on zobowiązany do kontaktu z Serwisem w celu wyjaśnienia sytuacji.
  4.6.   Osoby trzecie zamieszczające w Serwisu swoje materiały zobowiązane są do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie Serwisu w związku z ich treścią, w tym i do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego w wypadku roszczeń osób poszkodowanych.

  5.   Ochrona prywatności
  5.1.   Zobacz Śląsk! respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. Celem Serwisu jest zapewnienie dostępu do jak największej ilości informacji i usług uzyskiwanych za pośrednictwem Serwisu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkowników.
  5.2.   Zobacz Śląsk! stosuje tzw. Cookies w celu dostarczenia usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika. Cookies jest niewielką informacją zapisywaną przez serwer na komputerze użytkownika w pliku, którą oprogramowanie na serwerze może ponownie odczytać podczas ponownej wizyty w Serwisie z danego komputera. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć mechanizm Cookies w przeglądarce, jednak może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
  5.3.   Dane osobowe uzyskane przez Zobacz Śląsk! są chronione w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

  6.   Postanowienia końcowe
  6.1.   Zobacz Śląsk! nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
  6.2.   Zobacz Śląsk! zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.
  Śląski Serwis Internetowy Zobacz Śląsk!

  Śląski sklepik

  Śląski asortyment Polecamy
 • Awaryjne otwieranie Zabrze
 • Mysłowicki Portal
 • Katowice
 • Śląski Wrocław
 • Autostrada A4
 • Opolski portal
 • Tramwaje Śląskie
 • Nowiny Rybnickie
 • Trafiamy Celniej
 • Metropolia GZM
 • Taxi Katowice
 • Optyk Katowice
 • Polskie miasta
 • User Experience
 • Ślusarz Tychy


 • Informator regionalny województwa śląskiego
     Rzóndzymy po ślónsku! :)
  O serwisie  |  Regulamin  |  Reklama  |  Kontakt  |  © Copyright by ZŚ 05-21, stosujemy Cookies         do góry