Poznaj Śląsk!
Poznaj Śląsk!
 Poznaj Śląsk! > HAJLE SILESIA!
Śląsk dla początkujących

HISTORIA ŚLĄSKA
 • Zarys historyczny
 • Śląskie kalendarium
 • Hajle Silesia!
 • Państwowość Śląska
 • Granice historyczne


 • ŚLĄSK WSPÓŁCZEŚNIE
 • Śląskie województwa
 • Atrakcje turystyczne
 • Śląskie zwyczaje
 • Jezyk śląski


 • ŚLĄSK WSPÓŁCZEŚNIE
 • Śląsk i Ślązacy w cytatach
 • Gorole a Hanysy
 • Gdzie leży Zaolzie


 • Projekt Poznaj Śląsk!
  I Ty (Twój serwis) pomóż w tworzeniu śląskiego serwisu tekstowego... więcej

  Hajle Silesia - afrykański eksodus

  Pierwsi Ślązacy, Silingowie (od których część naukowców wywodzi nazwę Śląska - w łacinie Silesia), w sylwestrową noc 406 roku opuścili Śląsk, zaatakowali Cesarstwo Rzymskie, złupili Hiszpanię i przenieśli się do Afryki.

  Znaczenie polityczne i kulturalne Śląska tworzyli od zawsze jego ambitni mieszkańcy, wykształceni oraz pracowici i pomysłowi. I chociaz poczucie śląskości jest u dzisiejszych Ślazaków mocno zakorzenione, trzeba pamietać, że z tą ziemia zwiazanych jest o wiele wiecej ludzi niż dzisiaj tu mieszkajacych. W znanym nam okresie historii możemy wyodrębnić cztery najwieksze ruchy ludnościowe na terenie Śląska, które w sporym stopniu wymieniały skład mieszkańców regionu. Pierwszym była wędrówka ludów na początku naszej ery, następnie kolonizacja terenów przez ludność niemieckojęzyczną, przesiedlenia narodowościowe po I i II wojnie światowej oraz wielki napływ ze wschodnich terenów Polski w związku z powojennym uprzemysłowieniem Śląska.

  Pierwszymi znanymi mieszkańcami Śląska byli celtowie oraz wschodnio-germańskie plemiona Wandalów i Silingów (od których część naukowców wywodzi nazwę Śląska - w łacinie Silesia). Pierwsi Ślązacy, Silingowie, w sylwestrową noc 406 roku opuścili Śląsk, zaatakowali Cesarstwo Rzymskie, złupili Hiszpanię i przenieśli się do Afryki. Na wyludniony Śląsk dotarły następnie plemiona słowiańskie zasiedlając cały jego obszar. Średniowiecze było natomiast okresem mocnego wpływu niemieckiej kultury mieszczańskiej i kolonizacji osadników niemieckich w całej środkowo-wschodniej Europie, w tym w Śląsku. W XX wieku zaczęły powstawać w wiekszym niż wcześniej stopniu państwa narodowe, a nie jak wcześniej związane z tą czy inną panującą dynastią. Problem narodowościowy wynikł w okresie miedzywojennym, kiedy na skutek powstań śląskich, mniejsza część Górnego Śląska została przydzielona odrodzonemu państwu polskiemu. Po tym podziale doszło do pierwszych narodowościowych przesiedleń polskojęzycznych i niemieckojęzycznych Ślązaków po obu stronach utworzonej granicy. W czasie II wojny światowej państwo niemieckie zamordowało wielka liczbę spośród dużej społeczności śląskich Żydów. Po wojnie doszło natomiast do systematycznego przesiedlenia z terenu polskiego Śląska zdecydowana wiekszość Niemców i Czechów, w miejsce których przesiedlono Polaków z dawnych kresów wschodnich. W czasie przypadającej na okres PRL drugiej fali uprzemysłowienia Górnego Ślaska, do pracy w przemyśle sprowadziła się wielka liczba nowych mieszkańców, głównie z obszarów wiejskich wschodniej Polski. Jednocześnie trwał niewielki, ale systematyczny odpływ rdzennych Ślązaków, również polskojęzycznych, wyjeżdżających do Niemiec Zachodnich, szczególnie w okresie gospodarczego kryzysu pod koniec PRL-u.

  Obecnie obserwujemy odpływ ludności ze Śląska, związany z powrotem byłych pracowników przemysłu do swoich rodzinnych stron. Pomimo tak wielkich ruchów ludnościowych jakich świadkiem jest cały region, wciąż żyje w Śląsku mnóstwo rodzin związanych z tą ziemią od wielu stuleci i a nowi mieszkańcy ulekają specyfice Śląska, szybko asymilujac się i przyjmując śląską kulturę. Niewątpliwie jest w Śląsku jakaś siła, która pomimo wyjątkowo burzliwych dziejów i napływającym z wielu kultur mieszkańców, wciąż utrzymuje swój wyrazisty charakter. Świadczy o tym chocby fakt, że pomimo kilkusetletniemu panowaniu niemieckiemu w Śląsku przetrwała kultura polska.
  Polecamy
     Rzóndzymy po ślónsku! :)
  O serwisie  |  Regulamin  |  Reklama  |  Kontakt  |  © Copyright by ZŚ 05-21, stosujemy Cookies         do góry