Zobacz ¦l±sk!
 Zobacz ¦l±sk! > Gliwice > NAZWA
Herb Gliwic
Herb Gliwic składa się z dwóch pól. Jedno z nich zwi±zane jest z założycielem miasta, a drugie ze ¶redniowiecznym charakterem samych Gliwic...  więcej

Najstarsze miasto GOP-u
Gliwice s± najstarszym miastem Górno¶l±skiego Okręgu Przemysłowego. Miasto było w przeszło¶ci otoczone fos± i wysokim murem obronnym, którego pozostało¶ci s± jeszcze widoczne w wielu miejscach...  więcej

Gliwice w Z¦!
I Ty pomóż w tworzeniu serwisu gliwickiego w Zobacz ¦l±sk!

Nazwa Gliwic

Dawniej historycy, głównie niemieccy, wi±zali pochodzenie nazwy Gliwice/Gleiwitz (pisane również dawniej: Glywice czy Glewitze; łac.: Gleiwitzensis) od czeskiego pojęcia chlewa (oboczno¶ć g do h). Tak± tezę postawił m.in. autor pierwszej monografii miasta niemiecki autor Beno Nietsche. St±d można stwierdzić, że XIII-wieczna nazwa miejscowa została powi±zania z czeskim pochodzeniem.

Twierdzenie Beno Nietschego zostało zweryfikowane przez niemieckich i polskich językoznawców i zast±pione dwiema innymi koncepcjami:

Gliw albo Gliwa - to imię osobowe, które występowało na terenie ¦l±ska w ¶redniowieczu. W tym przypadku Gliwice posiadaj± nazwę patronimiczn± utworzon± od imienia wła¶ciciela ziemi lub jej dzierżawcy, względnie założyciela, zasadĽcy Gliwic.

Gliw - w językach słowiańskich oznacza często teren gliniasty, obszar podmokły, wilgotny. Według tej wykładni nazwa Gliwic jest nazw± topograficzn±, utworzon± od wła¶ciwo¶ci obszaru na którym założono miasto.

Jedna i druga teza ma swoich zwolenników i przeciwników, choć językoznawcy raczej skłonni się przychylać się do drugiej, topograficznej wykładni. W wielu opracowaniach niemieckich można się jeszcze spotkać z tez± wcze¶niejsz±, powielan± bezpo¶rednio od Beno Nietschego.

¬ródło: Wikipedia

Nazwa Gliwic na przestrzeni wieków
Gliwice należ± do tych niewielu miast, których nazwa zapisywana była w najdawniejszych czasach identycznie lub prawie identycznie jak obecnie, czyli: Gliwice. Ta nazwa występuje na wielu starych dokumentach i mapach. Wcze¶niej nazwa miasta mogła brzmieć Gliwiche lub Gleywicz (podobieństwo do używanej przez ¦l±zaków nazwy, czyli Glejwic, która pochodzić może też od póĽniejszej nazwy zniemczonej). W XIV wieku w czasie czeskiego panowania na ¦l±sku stosowano czeski zapis nazwy, czyli Hlivicz, Hluvitz. Stosowany również ł±ciński zapis brzmiał: Glivitium. Niemieckojęzyczni Habsburgowie używali nazwy Gliwitze, a w póĽniejszym okresie nazwa miasta przekształciła się w Gliwitz, Gleiwitz. Można się spotkać też z zapisem: Gleibitz, Geleibitz

zobacz.slask.pl

Nazwa Gliwic na starych mapach
... wkrótce!

Aglomeracja Katowicka czy Silesia?

Polecamy
 • Gliwice - karate
 • EDO młoda moda
 • Mysłowicki Portal
 • Katowice
 • ¦l±ski Wrocław
 • Autostrada A4
 • Opolski portal
 • Tramwaje ¦l±skie
 • Nowiny Rybnickie
 • Trafiamy Celniej
 • Awaryjne otwieranie
 • Metropolia GZM
 • Portal Katowice
 • Polskie miasta
 • User Experience
 • Naprawa stacyjki


 • Informator regionalny województwa ¶l±skiego
     Rzóndzymy po ¶lónsku! :)
  O serwisie  |  Regulamin  |  Reklama  |  Kontakt  |  © Copyright by Z¦ 05-21, stosujemy Cookies         do góry