zobacz.slask.pl   
¦LˇSKI SERWIS INTERNETOWY   
Co jeszcze poznać w ¦l±sku od najnowszych wpisów
o tym, co warto poznać


Wystawa ¦l±ska Nagroda Naukowa w B¦
UM Katowice, 2019.01.31
Do 28 lutego 2019 roku w Bibliotece ¦l±skiej w Katowicach (plac Rady Europy 1) eksponowana będzie wystawa po¶więcona ¦l±skiej Nagrodzie Naukowej 2019.

Nagroda ta jest wyróżnieniem przyznawanym badaczom i twórcom, którzy w znacz±cy sposób przyczyniaj± się do rozwoju nauki, maj± szczególne osi±gnięcia artystyczne, jak również promuj± ¶l±sk± naukę i sztukę na arenie krajowej i międzynarodowej.

12 stycznia 2019 roku podczas inauguracji 3. ¦l±skiego Festiwalu Nauki KATOWICE statuetki wręczone zostały uczonym i twórcom z sze¶ciu jednostek naukowych z województwa ¶l±skiego. Spo¶ród trzydziestu nominowanych do ¦l±skiej Nagrody Naukowej kapituła wyłoniła siedmiu laureatów. Wszyscy otrzymali specjalnie statuetki oraz nagrody ufundowane przez uczelnie organizuj±ce ¦l±ski Festiwal Nauki KATOWICE, a także specjaln± Nagrodę Naukow± Prezydenta Miasta Katowice.Rocznica zawalenia się hali MTK
UM Chorzów, 2019.01.28
W trzynast± rocznicę katastrofy budowlanej na Międzynarodowych Targach Katowickich, pod pami±tkowym monumentem spotkali się przedstawiciele Chorzowa i województwa, bliscy ofiar, uczestnicy akcji ratunkowej i przedstawiciele służb mundurowy. 28 stycznia symbolicznym zapaleniem zniczy i złożeniem kwiatów uczczono pamięć ofiar największej katastrofy budowlanej w historii Polski.

28 stycznia 2006 roku około godz. 17.15 zawalił się dach hali wystawowej Międzynarodowych Targów Katowickich. Zginęło wówczas 65 osób, a ponad 140 zostało rannych. Gdy ok. godz. 17.15 run±ł dach hali, wewn±trz trwały międzynarodowe targi i ogólnopolska wystawa gołębi pocztowych.

Wojewoda ¶l±ski Jarosław Wieczorek dziękował za pamięć o katastrofie. Pamiętamy, ale ten pomnik jest również przestrog± na przyszło¶ć, aby dołożyć wszelkich starań w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom naszego województwa i kraju, aby do podobnych zdarzeń już nigdy nie doszło - mówił. Wiceprezydent Marcin Michalik zapewnił, że o ofiarach i rannych pamiętaj± i będ± pamiętać władze Chorzowa - To nasza powinno¶ć. Dzisiaj wspominamy tych, którzy zginęli, a tym którzy w tamtym dramatycznym czasie nie¶li pomoc, często sami narażaj±c własne życie, oddajemy najwyższe wyrazu szacunku. To największa katastrofa budowlana w powojennej historii Polski. Odcisnęła piętno na nas wszystkich.

W dniu katastrofy w największej hali MTK było 1329 osób. W chwili, gdy dach run±ł, wewn±trz było około tysi±ca osób. Spo¶ród ponad 140 rannych 26 osób doznało ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Według prokuratury na tragedię złożyły się błędy i zaniechania w fazie projektowania i budowy hali, a także jej użytkowania i nadzoru nad budynkiem.Wystawa Sztuka póĽnogotycka na ¦l±sku we Wrocławiu
Muzeum Narodowe we Wroclawiu, 2018.10.09
Tytuł ekspozycji Migracje odnosi się do zjawiska, które zadecydowało o specyfice ¶l±skich miast, zwłaszcza Wrocławia, i charakterze tutejszej produkcji artystycznej - mówi dr Agnieszka Patała, kuratorka wystawy. - Migrantami byli arty¶ci, którzy pozostawili po sobie najwybitniejsze i stanowi±ce dzisiaj ozdobę wielu kolekcji polskich oraz zagranicznych dzieła.

Przybywali oni na ¦l±sk z odległych krain i osiadali w miastach regionu, zakładaj±c wieloosobowe warsztaty realizuj±ce liczne zamówienia, płyn±ce często z bardzo odległych miejscowo¶ci.

W¶ród nich tacy twórcy jak Wilhelm Kalteysen von Oche (którego przełomowy Ołtarz ¶w. Barbary z 1447 r. nazywany jest zasłużenie komet± na ¶l±skim niebie) czy przybyły ze Szwabii utalentowany i wpływowy artysta-przedsiębiorca Jakob Beinhart wyróżniali się znajomo¶ci± najważniejszych trendów epoki, pozostawiaj±c po sobie prace sytuuj±ce sztukę ¶l±sk± w czołówce artystycznej spu¶cizny ziem obecnej Polski w XV w. i pocz±tkach XVI stulecia.

Migrowali również arty¶ci ¶l±scy, którzy, jak złotnik Erasmus Schleupner, rozwijali swoje talenty w zagranicznych o¶rodkach, korzystaj±c z mecenatu wrocławskich biskupów.


Ewald Gawlik / za: Izba ¦l±ska  wiecej zdjęć
Archiwum artykułów:
 • 2010 luty
 • 2009 grudzień
 • 2009 listopad
 • 2009 paĽdziernik
 • 2009 wrzesień
 • 2009 sierpień
 • 2009 luty
 • 2008 grudzień
 • 2008 listopad
 • 2008 paĽdziernik
 • 2008 wrzesień
 • 2008 sierpień
 • 2008 lipiec
 • 2008 czerwiec
 • 2008 maj
 • 2008 kwiecień
 • 2008 marzec
 • 2008 luty
 • 2008 styczeń
 • 2007 grudzień
 • 2007 listopad
 • 2007 paĽdziernik
 • 2007 wrzesień
 • 2007 sierpień
 • 2007 lipiec
 • 2007 czerwiec
 • 2007 maj
 • 2007 kwiecień
 • 2007 marzec
 • 2007 luty
 • 2007 styczeń
 • 2006 grudzień
 • 2006 listopad
 • 2006 paĽdziernik
 • 2006 wrzesień
 • 2006 sierpień
 • 2006 lipiec
 • 2006 czerwiec
 • 2006 maj
 • 2006 kwiecień
 • 2006 marzec
 • 2006 luty
 • 2006 styczeń
 • 2005 grudzień

 •    Mówimy po ¶l±sku! :)
  O serwisie  |  Regulamin  |  Reklama  |  Kontakt  |  © Copyright by Z¦ 05-23, stosujemy Cookies         do góry