zobacz.slask.pl   
¦LˇSKI SERWIS INTERNETOWY   
O serwisie Zobacz ¦l±sk

Serwis Zobacz ¦l±sk! ma na celu ukazanie piękna i specyfiki ¦l±ska - jednego z najciekawszych reginów Polski. ¦l±sk jest najludniejszym obszarem w kraju, często odwiedzanym i opisywanym. Wydaje się, że wszystko o nim wiemy, ale tak naprawdę dopiero go odkrywamy. ¦l±sk oprócz barwnej historii i potencjału gospodarczego ma również wielk± przyszło¶ć turystyczn± i to nie tylko na górskich obszarach Beskidów i Karkonoszy oraz w pięknych, starych miastach jak Wrocław czy Opole.

W obrębie zainteresowania serwisu Zobacz ¦l±sk! leży cała ¶l±ska kraina, w pierwszym rzędzie chcemy jednak pokazać miejsca leż±ce w jej przemysłowej czę¶ci - tej o której większo¶ć z nas my¶li jako o ¦l±sku i któr± często tak mało znamy. To tutaj wła¶nie, nie w historycznej stolicy ¦l±ska Wrocławiu, ale w¶ród kopalń, hałd i osiedli bije serce współczesnego ¦l±ska. Dlatego wła¶nie tutaj, na wschodnim Górnym ¦l±sku rozpoczynamy nasz± podróż po regionie i zapraszamy do... dostrzeżenia ¦l±ska! Chcemy też pokazać piękno Zagłębia D±browkiego, bo chociaż ziemie Zagłębia nie należ± do ¦l±ska, to nie tylko z racji przenależno¶ci do ¶l±skiego województwa, ale przede wszystkim ciekawej historii, kultury i ¶cisłych zwi±zków ze ¦l±skiem warto je poznać.

Kto?
Oprócz ogólnej redakcji serwisu, wielki wpływ na jego kształt maj± redakcje portali miejskich ¶l±skich miejsowo¶ci oraz innych serwisów, które uczestnicz± w projekcie. Współuczestnikiem/-czk± projektu Zobacz ¦l±sk! możesz stać się również Ty. Możesz zaprezentować tutaj swoje zdjęcia, artykuł lub nagrane opowiadanie. Jeste¶my otwarci na wszelkie formy współpracy! ...więcej o współpracy

Po co?
Celem Zobacz ¦l±sk! jest stworzenie potężnej platformy, zawieraj±cej możliwie najpełniejsz± i wci±ż uzupełnian± bazę informacji na temat ¦l±ska w cało¶ci i jego poszczególnych miejscowo¶ci. Celem Zobacz ¦l±sk! jest też promowanie innych serwisów, zarówno amatorskich, jak i komercyjnych, które poza tre¶ci± czysto informacyjn± czy biznesow± zawieraj± w sobie pasję poznawcz± regionu. Chcemy również w ten sposób zainteresować ¶l±skich twórców serwisów internetowych swoim regionem, zachęcić do zbierania ciekawostek o swoich miejscowo¶ciach i dokumentowania odchodz±cej historii.

Kiedy?
¦l±ski Serwis Internetowy Zobacz ¦l±sk! jest obszernym projektem, którego powstawanie, miejmy nadzieję nieustanne, będzie trwało długo. Nie jest dla nas najważniejsza ilo¶ć, ale skupiamy się na jako¶ci naszych materiałów. Dlatego analizujemy, przebieramy i grymasimy. Nie chcemy zarzucić Cię tysi±cami zdjęć w dziesi±tkach galerii i zatrzęsieniem nieuporz±dkowanych tekstów. Chcemy by podróż po ¦l±sku poprzez Zobacz ¦l±sk! była czyst± przyjemno¶ci±, do której chętnie wrócisz również "w realu"!


Ewald Gawlik / za: Izba ¦l±ska  więcej

   Więcej:
  • O serwisie
  • Regulamin
  • Współpraca
  • Kontakt

  •    Mówimy po ¶l±sku! :)
    O serwisie  |  Regulamin  |  Reklama  |  Kontakt  |  © Copyright by Z¦ 05-23, stosujemy Cookies         do góry