zobacz.slask.pl   
LNSK INTRNECOWY PORTAL   
lnsk tymat
Kmiksy o lnsku
Patrzisz za swojymi korzyma?
Je familijo od ebje s lnska? Mono wybroa e s lnska downo tymu, mono na inkszy kntynynt? Mylo e kej, eli fto s Twojym mjanym sztyjc pomjyszkuje we mjee, s krygo e wybrali przodkowje od ebje? Mono sztyjc mosz we lnsku familijo? Trozki mosz przileyto, coby jm pozna!  wjyncyj
wjyncyj: inksze tymaty
KU OBACZYU:
Obocz lnsko - lnsk Serwis Bildowy mo na clu ukozae pjynkna a specyfiki lnska, gwe jigo tajle przmysowyj. We serwie sm opisy mjast, jejich bildy, artikele atd.  wjyncyj
KU POSUCHAU:
Usysz lnsko - lnsk Serwis Brzmjyowy mo na celu retng we dotaru do brzmjy s lnska a o lnsku. Sm sam linki do radyjowych stacyje FM, utworw mp3 atd.  wjyncyj
KU POZNAU:
Poznej lnsko - lnsk Serwis Tekstowy mo na clu prziwje ku tekstm o lnsku a lnzokach. We serwie sm linki do cajtngw, artikelw, opracowa atd.  wjyncyj
Dy we lnsku przepowjed
pogody
obocz na zicher: lnsk Youtube!


Blog " no do lnzokw"
Plura: smutny wieczr lzacy!
Dzisiaj zamiast felietonu list Marka Plury: "13 czerwca, wczoraj wieczorem Posowie PiS odrzucili wniosek o rozpoczcie prac nad zmian w ustawianie o mniejszociach narodowych i etnicznych nadajc lnskij godce status jzyka regionalnego, taki jaki ma mowa kaszubska.  wjyncyj
wjyncyj: wszjski nowiny od Frele
LNSK LINKI:
Skupina lnskich Linkw
Inksze fajne zajty
Linki do mjast
DO WOS:
Wygreje we knkure!
Zyskeje reklama!
Zyskeje patronat!
NASZO AKCYJO:
Patrzisz za swojymi korzyma?
Patrz za familijm w lnsku!
obocz fto patrzi
Wybjre mjasto

Grnolnsk:
Bjelsko-Bjoo
Byt
Czesk eszn
eszn
Chorzw
Gliwic
Jastrzymbje
Karwina
Katowic
Mikow
Mysowic
Opawa
Opol
Ostrawa
Pjekary
Pszczna
Raibrz
Ruda
Rybik
ymjanowic
wjyntochowic
Tarnowsk Gry
Tychy
Wodzisow
Zabrze
ory

Dolnolnsk:
Bystrzica
Kodzko
Wrocow
Zymbkowic

Po smedzku:
Dmbrowsk Zagymbje
       
   Rzndzymy po lnsku! :)
O portalu  |  Ordnek  |  Reklama  |  Kntakt  |  © Copyright by Z 05-23, uywmy Cookies           na wjrch