zobacz.slask.pl   
¦LÓNSKÝ INTÉRNECOWY PORTAL   
¦lónský tymat
Kómiksy o ¦lónsku
Patrzisz za swojymi korzyńóma?
Je familijo od Ćebje sé ¦lónska? Możno wybroúa ¶e sé ¦lónska downo tymu, możno na inkszy kóntynynt? My¶loú że¶ kej, eli fto sé Twojym mjanym sztyjc pomjyszkuje we mje¶će, s kérygo ¶e wybrali przodkowje od Ćebje? Możno sztyjc mosz we ¦lónsku familijo? Térozki mosz przileżyto¶, coby jóm poznać!  wjyncyj
wjyncyj: inksze tymaty
KU OBACZYŃU:
Obocz ¦lónsko - ¦lónský Serwis Bildowy mo na célu ukozańe pjynkna a specyfiki ¦lónska, gówńe jigo tajle przómysúowyj. We serwi¶e sóm opisy mjast, jejich bildy, artikele atd.  wjyncyj
KU POSUCHAŃU:
Usysz ¦lónsko - ¦lónský Serwis Brzmjyńowy mo na celu retóng we dotarću do brzmjyń sé ¦lónska a o ¦lónsku. Sóm sam linki do radyjowych stacyje FM, utworów mp3 atd.  wjyncyj
KU POZNAŃU:
Poznej ¦lónsko - ¦lónský Serwis Tekstowy mo na célu prziwje¶ć ku tekstóm o ¦lónsku a ¦lónzokach. We serwi¶e sóm linki do cajtóngów, artikelów, opracowań atd.  wjyncyj
DĽyń we ¦lónsku przepowjedĽ
pogody
obocz na zicher: ¦lónský Youtube!


Blog "Ńý ýno do ¦lónzoków"